Velkommen til årsmøte!

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 24 Mars klokken 18.00 i Tromsø Turnhall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10 Mars til ane.berg@tromsoturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår webside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Saksliste årsmøte 2022

Årsmelding 2021 Tromsø Turnforening

Årsmelding 2021 Tromsø Turnforening 1.1

Sak Ansettelse breddetrener 2022

Sak 12 Budsjett 2022 (002)

Årsregnskap Tromsø Turnforening- med forbehold om endringer etter ferdigstilt revisjon

TIl årsmøtet 2022 – Revidert lov TTF

Til Årsmøtet 2022 – Revidert Organisasjonsplan TTF (1)

Valgkomiteens-innstilling-2022 (002)