Velkommen til årsmøte!

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 21 Mars klokken 18.00 i Tromsø Turnhall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10 Mars til ane.berg@tromsoturn.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår webside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret