Tromsø Turnforening

Breddeturn

Det er mange gode grunner til å starte på turn. Turntreningene legger vekt på motorisk utvikling gjennom å oppmuntre og inspirere de unge til å være i fysisk aktivitet.

Tromsø Turnforening

Våre partier

Foreldre og barn er gruppene 1-5 år. Barna trener i tilrettelagte løyper og miljø tilpasset sin aldersgruppe. Fra 1-4 år er foreldre delaktige i salen. Fra 5 år er foresatte på tribunen.

Bli medlem

Denne aldersgruppen fortsetter med gymlek og trening av gymnastikkens grunnelementer som er definert i idrettens grunnstige for turn. Hovedfokus vil være trening i apparater for turn kvinner og rytmisk gymnastikk. Denne aldersgruppen er en rekrutteringsarena for turn kvinner og rytmisk gymnastikk, samt til troppsturn.

Bli medlem

Denne aldersgruppen fortsetter med gymlek og trening av gymnastikkens grunnelementer som er definert i idrettens grunnstige for turn. Hovedfokus vil være trening i apparater for turn menn. Denne aldersgruppen er en rekrutteringsarena for turn menn, men også til troppsturn.

Bli medlem

Dette er tilbud for alle voksne som har hatt en drøm om å begynne på turn, og lære seg koordinering, styrke, bevegelighet gjennom turn og basistrening.

På trening vektlegges øvelser på matter/frittståendegulvet, samt at det vil bli mulighet og prøve seg i apparatene.

Turn og basistrening er fin trening for å komme i form og styrke kjernemusklatur. Jo eldre vi blir jo viktigere blir det og ta vare på kroppen og helsa. På disse treningene vil trener legge vekt på grunntrening, slik at alle som vil kan være med.

Bli medlem

Denne aldersgruppen trener også etter idrettens grunnstige, men hovedfokus flyttes fra apparatturn til treningsformene vi finner i SALTO-konseptet. SALTO står for sosial, allsidig, lek, turn og oppvisning. Hovedfokus er rettet mot basistrening og kroppsbeherkelse og utøverne trener med utstyr som matte, hopp, tumbling, frittstående, trampett, trampoline og airtrack. Dette treningstilbudet legger også til rette for rekruttering til troppsturn.

Bli medlem

Våre mål og visjoner

Tromsø Turnforening skal fremme gymnastikk- og turnidretten i et sosialt og kulturelt stimulerende miljø, gjennom aktiviteter for barn, ungdom og voksne i fysisk utfoldelse. Tromsø Turnforening skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi, ansatte og tillitsvalgte slik at man imøtekommer de krav og utfordringer foreningens medlemmer og norsk idrett stiller.

Lær deg turn på 1-2-3!

Lokasjon

Tromsø Turnhall

Templarheimen 37

9010 Tromsø

Tromsø Turnforening

Tromsø Turnforening har ca. 1000 medlemmer. Vi har fantastiske treningsfasiliteter i en topp moderne hall på Templarheimen. Hele hallen er på totalt 2800 kvadratmeter, fordelt over to plan.

medlemmer

Breddepartier

Saler

år

Kontakt oss

Lokasjon: Templarheimvegen 37, 9010 Tromsø

E-post: post@tromsoturn.no