Velkommen til

Tromsø Turnforening

Vi elsker turn!

Vilkår og betingelser

Ved medlemsskap i Tromsø Turnforening forplikter medlemmet/ medlemmets foresatt seg til å lese, forstå og akseptere våre vilkår og betingelser. 

Foreldreinformasjon

Her finner du diverse informasjon for deg som forelder i foreningen.

Forsikring og skademelding

Alle Tromsø Turnforenings medlemmer er forsikret gjennom medlemskontingenten. Hvilken forsikring hver har, avhenger av om gymnasten er under eller over 13 år, eller om det er en gymnast med betalt konkurranselisens.

Solidaritetsfondet

Familier som lever med fattigdomsutfordringer kan ha vansker med å betale det det koster å være med i idretten.  Det kan være helseutfordringer, permitteringer, skilsmisse og andre grunner til at økonomien oppleves svært krevende i korte eller lengere perioder.

For å kunne hjelpe denne gruppen, har Tromsø Turnforening opprettet et solidaritetsfond, da vi tilrettelegger for barne- og ungdomsidrett.