Informasjon om

Forsikring og skademelding

Alle Tromsø Turnforenings medlemmer er forsikret gjennom medlemskontingenten. Hvilken forsikring hver har, avhenger av om gymnasten er under eller over 13 år, eller om det er en gymnast med betalt konkurranselisens. Trenere er forsikret gjennom trenerlisens.

 

  1. Ved skade på trening, skal hovedtrener informeres når hendelsen oppstår. Ved akutt behov tilkalles lege/legevakt.
  2. Skaden skal videre meldes til Gjensidige (se link under), og til daglig leder via e-post ane.berg@tromsoturn.no.
  3. Forsikringsvilkår og skademelding er tilgjengelig på Gjensidige sin nettside, https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Idrettsforsikring barn under 13 år

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via idrettsforsikring for barn (gjelder all norsk idrett). Forsikringen er i Gjensidige – velg forbund Barneidrett.

Idrettsforsikring for utøvere over 13 år

Fra og med det året du som medlem fyller 13 år og til og med det året du fyller 75 år er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring). Forsikringen er i Gjensidige – velg forbund Gym og turn.

Konkurranselisens – utvidet forsikring

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/grupper i NGTF. Den gjelder skader oppstått både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang per år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen, det er derfor lurt å registrere tidlig på året.

I tillegg til å være en utvidet forsikring for konkurranseutøvere, dekker også konkurranselisensordningen kostnader til dommerhonorar. Videre er et eventuelt overskudd øremerket konkurranseaktivitet innen grenene våre.

Forsikringen er tilgjengelig fra det året gymnasten fyller 9 år. Forsikringen er i Gjensidige – velg forbund Gym og turn.

Trenerlisens

Alle trenere, fra og med det året man fyller 15 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trenerlisensen i orden.

Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring. Forsikringen er i Gjensidige – velg forbund Gym og turn.

Registrering

Hvordan registrere skade

Alle Tromsø Turnforenings medlemmer er forsikret gjennom medlemskontingenten. Hvilken forsikring hver har, avhenger av om gymnasten er under eller over 13 år, eller om det er en gymnast med betalt konkurranselisens. Trenere er forsikret gjennom trenerlisens.

Legevakt

116117

01.

Ved skade på trening, skal hovedtrener informeres når hendelsen oppstår. Ved akutt behov tilkalles lege/legevakt.

02.

Skaden skal videre meldes til Gjensidige, og til daglig leder via e-post ane.berg@tromsoturn.no.

03.

Forsikringsvilkår og skademelding er tilgjengelig på Gjensidige sin nettside, https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring