Velkommen til årsmøte!

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 21 Mars klokken 18.00 i Tromsø Turnhall.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter ligger under.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Sak 8 – Årsmelding 2022

Sak 9 – Årsregnskap 2022

Sak 10 – endringer lov TTF

Sak 10 – revidering organisasjonsplanen TTF

Saksliste årsmøte 21.03 (1)

Sak 12 – Budsjett 2023

Valgkomiteens-innstilling-2023