Våre

Turntilbud

Det er mange gode grunner til å starte på turn. Turntreningene legger vekt på motorisk utvikling gjennom å oppmuntre og inspirere de unge til å være i fysisk aktivitet. I turnhallen får barna utfordre seg med bevegelsestrening, styrketrening, apparattrening og lek. Fra man starter på turn vil man utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor turnsporten.
Avdeling gymnastikk er bredde turn for alle, og her kan alle som vil være med. Alle barn og voksne er forskjellige med ulike potensialer når det gjelder å mestre aktiviteter.

Tromsø Turnforening

Her kan du lese om våre ulike tilbud

Bli medlem

Her kan du lese om våre ulike tilbud

Lørdags apparatturn

Tilbud for barn i alderen 7-12 år som ønsker mer trening/ferdighetstrening i apparater. Dette tilbudet er primært for våre medlemmer, men vi fyller opp gruppene dersom det er plass.

Treningene er basert på basistrening med turnmomenter. Treningene er i apparathallen, og gymnastene får prøve seg i turnapparater og grop. Trykk på det aktuelle partiet for å melde på:

Lørdags apparatturn jenter

Lørdag apparatturn gutter

 

Medlemmer

breddepartier

saler

år