VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE!
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Tromsø Turnforening. Årsmøtet avholdes den 11 desember klokken 18.00 i Tromsø Turnhall.
På grunn av avgang og endringer i styresammensetningen, er det behov for å gjennomføre et suppleringsvalg til styret. Styret skal reflektere mangfoldet og sammensetningen i foreningen, og det er behov for å fylle ledige plasser med personer som har kompetanse og interesse for å bidra til utvikling av TTF.
Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer senest én uke før årsmøtet på vår webside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i TTF fra 11.desember 2023 til neste årsmøte
Valgkomiteen som ble valgt på årsmøtet 21.mars 2023 har bestått av Carina Esiassen, Bjørn Morten Batalden og Julie Karlsson.
Styret i TTF har hatt følgende sammensetning:
Styreleder: Kent J. Holmen
Nestleder: Marianne Færøyvik
Styremedlemmer: Anastasia Henriksen, Anja Støback Bjørsvik, Børge Johansen
Varamedlemmer: Monica Engen, May-Iren Bratsberg
Ekstraordinært årsmøte vil være et suppleringsvalg til styret da følgende medlemmer har valgt å trekke seg: Kent J. Holmen, Marianne Færøyvik, Monica Engen og Børge Johansen.
Valgkomiteens innstilling
Styreleder: Anja Støback Bjørsvik
Nestleder: May-Iren Bratsberg (velges som styremedlem og nestleder)
Styremedlemmer: Lasse Schøning, Ann-Christin Hansen Ese
Varamedlemmer: Vidar Sørum, Mette Figenschou
Med vennlig hilsen
Styret